יום שבת, 1 באוקטובר 2011

ברית המעור וברית הלשון

יש שתי בריתות שהקב"ה כרת עמנו ע"פ ספר היצירה, ברית המעור וברית הלשון. שתי הבריתות קשורות למושג "מילה". המילה הנאמרת היא סוג של קשר בין בני אדם שיכול להיות מאד עמוק, כמו שמצאנו בפרק ראשון של מסכת כתובות "ראוה מדברת" שפירושו לפי דעה אחד "נבעלת". הזמן שבני הזוג אמורים להעמיק את שני סוגי הדיבור הללו הוא בשבת קודש. לא פלא ש"מעור" ו"לשון" בגימטריא שבת

תגובה 1: